Phương Lâm, vùng đất cuối Đồng Nai

Posted: 23/01/2018 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Nhà Thờ Nhà Thờ Nhà Thờ…
Chủ Nhật cùng Chiều Thứ Bảy
Áo dài những “ram” màu bay
Em cười. Anh đưa mắt nháy

đi Lễ cứ như đi Hội
lời Xưng câu Nguyện thì thầm
trải ra những điều hối lỗi
để lòng trở lại thanh tân

dẫu không là người có Đạo
Anh vẫn nghiêm cẩn bên rào
Chúa đứng giữa sân nhân hậu
Ơ kìa, Con cứ bước vào..

Thị Trấn đông người, vui cảnh
trên Trời, Thiên Thần xôn xao…

Lê Phước Dạ Đăng
18.1.2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.