Chiều nhớ | Tàn chiều

Posted: 29/01/2018 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến

Chiều nhớ

– Tặng L.L –

Ngơ ngẩn chi ơi chiều
Ngồi vét nụ cười
Lỡ rơi
vì nhớ…

Ơ …
Heo may rồi
Gió mồ côi
Hun hút trôi
Kìa…
Nhớ.

Này…
Cò hỡi
Sải cánh chi mà vội
Này…
Gió hỡi
Đừng lật vội tung chiều
Rối mây…

Lại…
Nhớ!

Hà Nội, sớm 18 tháng 01.2018

 

Tàn chiều

– Tặng M.Q –

Gán tuổi đôi mươi
Em đổi nửa nụ cười
Theo gã trẻ trai ngực trần dạn dĩ…

12 bến đợi
Bíu ríu quá nửa đời
Duyên tình vẫn tít tắp mù khơi…

Ơi hời…
Chênh chao câu lý gọi
Ơi hỡi…
Lếnh loáng điệu hò rơi
Hiu hắt em cười
Trắng trời
mưa lấp lối.

Hà Nội, chiều 08 tháng 01.2018

Đặng Xuân Xuyến
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.