Nỗi lòng răng rứa, Huế… | Tâm sự bài thơ…

Posted: 08/03/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Nỗi lòng răng rứa, Huế…

hôm qua Mạ noái anh về
có ngang qua ngõ không hề ngó vô
là nghe Mạ noái đó nờ
chơ răng tới nổi giả lơ rứa hè
người đi vạn dặm sơn khê
về mà không ngó thì về mần chi…

hồi mô dợm bước chưn đi
ngó qua ngó lại ngó chi cũng buồn
ngó hoài tới nổi lệ tuôn
ai lau chi ngạ nỗi buồn chia ly
từ ngày Huế tiễn anh đi
tóc thề em xỏa đợi khi anh về

rứa mà vạn dặm sơn khê
giờ ngang ngõ Huế không hề ngó vô
tóc thề xưa bỏ nơi mô
e chừng vạn dặm đã xô giạt rồi
thì thôi gương lược tình đời
tóc thề em vấn trả hồi tình xưa….

viết dưới hiên trăng 03/02/2018

 

Tâm sự bài thơ…

về hưu ngồi ngó đời bắt loạn
ngó đâu cũng thấy ngấn thời gian
dài ngắn đong đưa hoài phát ngán
may có Thơ Văn kịp cứu nàn

dân Huế vốn không buồn sôi nổi
vẻ buồn trầm mặc giống sông Hương
trên thì nước lặng theo mây trôi
dưới thì vô hậu xoay cuồng cuộn

dân Huế vốn không vui trôi nổi
nét vui chừng mực giống sông Hương
trên thì gợn sóng chút vậy thôi
dưới thì mần thinh mình tự hưởng

ra rứa cho nên che nón lá
ngại ai thấu được nỗi buồn vui
giú được chừng mô hay chừng nấy
cung Nội dòm theo cũng ngậm ngùi

rồi rứa cho nên có bài Thơ
che không thấy mặt thấy xuôi vần
nón lá cũng chầm theo nỗi nhớ
hèn chi không chộ cũng thương thầm

tui cũng như o mền xứ Huế
không hẹn mà răng chộ giúng nhau
hồi hưu ngồi đứng che lặng lẽ
lâu lâu chầm lá bài Thơ Văn

ai noái ra răng thời mược kệ
cứ che nón lá chầm bài thơ…

viêt dưới hiên trăng ngày mưa 27/02/2018

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.