Hậu Lê | Trần Danh Án | Cơ đồ

Posted: 28/03/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Hậu Lê

vua hèn theo vua
quan hèn theo quan
dân hèn theo dân
từ trên xuống dưới hèn cả
thì bị đè đầu đè cổ là chuyện thường
hèn riết rồi quen
lớp sĩ phu chùm chăn
lớp khác mũ ni che tai
cháy nhà hàng xóm bình chân như vại
nhìn quanh nhìn quẩn
đúng là một phường ăn hại

 

Trần Danh Án

nỗi lòng
bốn mươi năm tạm trú đất Hoa
nơi tạm dung không cửa không nhà
một số anh em bị đày đi Tây Vực
kẻ Hắc Long Giang kẻ Tùng Hoa
đào mỏ than, mỏ chì, mỏ thiếc
một số bị đày đi I Lê, Nội Mông
đào Bô Xit
trồng bo bo, cao lương, lúa mì, lúa mạch
ta cùng Lê Quýnh đi chăn bò chăn dê
trên vùng Cam Túc
y Tô Vũ thời Tiền Hán thời xưa
còn số anh em thừa kế sự nghiệp Bách Lý Hề
chăn bò đẻ để mà lấy sữa
thân phận lưu vong nói càng xấu hổ
ở với Tây Sơn tù mút mùa lệ thủy
vọt qua đây đời cửu vạn muôn niên
thế sự lem nhem thế thái loạn cuồng
nơi xứ người không thầy chỉ thợ
vua được chức ngang hàng huyện phủ
có nơi ăn chốn ở vô quyền
làm huyện quan lắm lúc hóa điên
chỉ tháng tháng chờ ngày lĩnh gạo
các di thần một phường bát nháo
lớp bốc vác lớp bổ củi thuê
lớp đi bàn phùn xẩy phá xa
lớp kéo xe ngựa, lớp phụ đòn đám ma
sống đại khái chờ ngày phục quốc
vua quan nhà Thanh khi này khi khác
nói qua loa lừa phỉnh lũ lưu vong
lực lượng thì không, thực phẩm thì không
toàn là chuyện phù du nước chảy giữa dòng
nên đức vua hộc máu mồm ra chết tốt
lũ quan tòng vong hèn và ngu dốt
vừa chăn dê cắt cỏ cho ngựa ăn
bốn mươi năm nhìn xuống chả nhìn lên
Tây Sơn với Càn Long tuy hai mà một
toàn là cướp, nên một đồng một cốt
lừa dê non Chiêu Thống ngây thơ
Càn Long là rợ Tiên Ty từ đó tới giờ
cũng chỉ là phường bắc di mọi rợ
bên An Nam Tây Sơn cũng chỉ là lũ giặc
chiếm miền Nam miền Bắc
của Chúa Trịnh Vua Lê
một bọn cướp Bắc, một bọn cướp Nam
vui vẻ đề huề
nâng chén rượu Thiệu Hưng chia hai thiên hạ
vua tôi nhà Lê bị đưa vào xiếc cả
kẻ chết không nhắm mắt
kẻ sống lê lết kiếp phàm phu
nhìn về quê hương mà rên hừ hừ

 

Cơ đồ

Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm
kiếm được người con rốt của nhà Lê
là Lê Duy Ninh
phò lên làm vua bù nhìn
theo lời dạy của Trạng Trình
tức là Chúa Chổm
vô tài bất tướng
bù nhìn cho nhà Trịnh
bù nhìn cho Tây Sơn
bù nhìn cho nhà Thanh
y như bèo bọt bám vào cọc
mất nước

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.