Cái học từ chương đã hỏng rồi | Cụ Tú Xương | Tế Xương

Posted: 11/04/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện
Về Tú Xương


Tú Xương

Cái học từ chương đã hỏng rồi

cái học từ chương đã hỏng rồi
chả còn môn đệ nữa sư ơi?
bao nhiêu kinh điển dồn vô tráp?
khiến cụ Tú Xương đứng laị ngồi
bày biện lôi thôi trà với rượu
non côi sông Vị một ông thôi?
thi cử 8 khoa đều tú cả
đeo đẳng làm chi? cái nợ đời

cụ Vũ đình Liên mang ra diễu
cụ đồ câu đối chả ai mua?
chợ chiều cận tết mưa lất phất
nghiên bút tờ hoa đủ ê chề?

cụ Tản Đà bận rộn hai tay
nào thuyết thiên lương một bụng đầy
nho nhe thời hết đành xếp xó
ngoài trời lây lất hạt mưa bay?
sau 60 tiếng Tây không ai học?
thầy Pháp lang Sa cũng về vườn
lai rai dăm sợi ba xi đế
đắng đắng thay ly cà-phê cứt chồn?

năm 2000 đến bây giờ
toàn là blogs web văn lẫn thơ?
hình như còn có mình mình đọc?
thiên hà hà nhân? quá hững hờ?

đời chỉ có thế mà thôi?
rượu trà rót uống uống dài dài
đã quá thì lại đi nhà thổ
không thì lại khổ cái con Buồi “Hiền”
thơ chán rượu chán ghệ không chán
hết chơi rồi lại chuyển qua thơ
thơ văn bá láp đầy ý nghĩa
loại một thời danh thủa bấy giờ

 

Cụ Tú Xương

một lũ đi theo đường cuả cụ
không tù rục xác cũng culi
100 năm cái ngày cụ ngỏm?
vẫn đá xanh rêu nước phẳng lỳ
Tản Đà còn được dăm cút rượu
đậu lạc nhâm nhi ấm không ly?
Nguyễn Bính thì chả còn gì sứt cả?
mất cả mồi câu mất cả chì?
một phiá trở thành con khiếu hót
mòn răng nhai mãi củ khoai mì
một phiá trở thành khăn áo thụng
vái nhau trò bái tổ vinh qui?
lưu vong nên đẻ ra hải ngoại?
thơ lúc gầy nhom lúc béo phì
giờ đây lại có tân hình thức?
Dương Khuê Hồng Hồng Tuyết Tuyết?
[mới ngày nào chẳng biết cái chi chi?]
Ta đi ngoái cổ vòng nhìn lại?
100 năm toàn chuyện chả ra gì?

 

Tế Xương

học mãi mòn cơm thi chả đậu
văn tài gió bão cũng như không?
văn phong phù phiếm đời ngoảnh mặt
đường cùng mạt vận vẫn còn ngông?
vợ chả văn chương sao vẫn rách?
con không thơ thẩn vẫn tồng ngồng
đổ thừa cho lão già tạo hoá
sinh ra cuả nợ Trần tế Xương?

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.