Bằng hữu tháng tư | In dấu nhớ buổi về

Posted: 25/04/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Bằng hữu tháng tư

khiến loạn ly xuôi ngược…

bất ngờ cầm tờ giấy-ra-trại
hai đứa ngó nhau ngỡ nằm mơ
bạn xuôi đồng bằng đường xa ngái
ta ngược đường lên xứ sương mờ

băng rừng qua suối ra đường lộ
đón chuyến xe đông khách lượt về
bác tài thắng gấp đường cơ nhỡ
nhắn vói anh lơ là khách quen

lên xe rượt chiều về thị trấn
ngủ dựa qua đêm mai tính sau
cút rượu chan chia cho phê ngấn
có bác tài rước ghé bể dâu

quán buồn dựa núi đêm xưa đó
thị trấn vàng hoe ánh đèn dầu
mai bạn xuôi Nam về quê vợ
ta ngược núi ngàn tìm xóm xưa

ngược xuôi từ đó buồn lưu lạc
chỉ còn dấu ngấn hằn đêm vui
choàng vai thời cuộc đời xơ xác
mai giắt lưng theo nỗi ngậm ngùi

giờ vói nghìn trùng gom nhớ lại
thị trấn đèn dầu đêm rượu xưa
thời gian phủ lấp truông qua ải
đời cũng rồi phi bợt nắng mưa

ta giờ nương chốn đời cơ nhở
nhớ đêm đau ngấn cuộc nương dâu
từ bạn xuôi đường về quê vợ
từ ta ngược dốc rồi lạc nhau

tháng Tư hành hạ đời dang dở
bèo giạt hoa trôi lạ chốn nào
tình cờ bạn đọc Thơ tầm nhớ
phải ghé tìm thăm Trần Huy Sao

giờ dưới hiên ngồi thầm lặng
ngược xuôi chi nữa dáng chiều đời
râu tóc xanh xưa chan muối mặn
đêm xưa thị trấn lạ dòng trôi

mây tụ mây tan về không nỡ
có còn nương ghé chặng tháng Tư
ly-rượu-đèn-dầu chia thương khó
thị-trấn-buồn-chan đến nát nhừ

bằng hữu tứ phương đường xuôi ngược
ta ngược xuôi ngậm ngải cố nhân…

 

In dấu nhớ buổi về

quần rách mông áo rách vai
buổi về tìm lại chuyện hai đứa mình
khoảnh sân khô hạn ái tình
bỗng dưng rớt hột nửa mình về qua
hai con mắt mái nhập nhòa
hai con mắt trống níu xoa nỗi tình
gặp nhau bốn mắt hai mình
ngỡ ngàng tới nỗi không tin chuyện đời
tưởng đi là vuột xa rồi
ai ngờ đâu lại có hồi gặp nhau
gặp nhau tiếp nối bể dâu
miếng tình chia đủ miếng đau chia đầy
cơ man bao nỗi đắng cay
mưu sinh thoát hiểm trùng vây tận giờ…

đặng còn kể lại trong Thơ
tháng Tư có quá chuyện chờ viết thêm…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng, 19/04/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.