Một ngã rẽ

Posted: 29/05/2018 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Tôi đang đứng trước ngã ba đường
và không biết
nên rẽ phía nào

trong đầu tôi không có khái niệm về phương hướng
không biết bên nào trái
bên nào phải
mỗi khi tôi đi lạc
hỏi thăm đường
nghe người này nói rẽ phải
người kia nói rẽ trái
tôi đều nhìn lại hai tay của mình
định hướng

hồi mới tập ăn
má tôi dạy
tay phải là tay cầm đũa
còn tay trái bưng chén cơm

vỡ lòng ê-a, tập viết
cô giáo dạy
tay phải là tay cầm viết
tay trái giữ chặt quyển vở

đôi đũa
chén cơm
nuôi tôi khôn lớn

cây viết
quyển vở
nuôi tôi nên người

nhưng giờ tôi đang đứng trước ngã ba đường
đứng và mơ
giá mà trước mặt tôi còn có con đường
để không phải chọn giữa hai tay mình
một ngã rẽ

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.