Chờ anh, chờ đến bao giờ?

Posted: 10/07/2018 in Emily Dickinson, Thơ, Yên Nhiên

Emily Dickinson (1830—1886)
Yên Nhiên chuyển ngữ nguyên tác If you were coming in the Fall

Chờ anh, chờ đến bao giờ?

Giả thử mùa thu này anh tới
Em sẽ phủi mùa hạ qua mau
Nửa gượng cười nửa trề môi hờn dỗi
Như người nội trợ đuổi nhặng ruồi

Nếu em được gặp anh năm sau
Em sẽ bện từng nùi tháng
Cất riêng rẽ vào từng ngăn tủ
Kẻo nhỡ chúng quyện rối vào nhau

Nếu trì hoãn hằng bấy nhiêu thế kỷ
Em sẽ khấu trừ dần chúng trên tay
Cho đến khi từng ngón rụng rơi
Vào cõi sơn cùng thủy tận

Nếu cầm bằng đời này sẽ cạn
Chúng mình rồi cũng mệnh chung
Em sẽ tống khứ nó, như quăng mảnh vỏ
Để đón nhận vĩnh cửu

Nhưng nào biết còn bao lâu nữa
Khoảng lưng chừng sao khéo trêu ngươi
Như con ong tinh quái
Vẫn chưa động thủ chiếc ngòi châm

If you were coming in the Fall

If you were coming in the Fall,
I’d brush the Summer by
With half a smile, and half a spurn,
As Housewives do, a Fly.

If I could see you in a year,
I’d wind the months in balls—
And put them each in separate Drawers,
For fear the numbers fuse—

If only Centuries, delayed,
I’d count them on my Hand,
Subtracting, til my fingers dropped
Into Van Dieman’s Land,

If certain, when this life was out—
That yours and mine, should be
I’d toss it yonder, like a Rind,
And take Eternity—

But, now, uncertain of the length
Of this, that is between,
It goads me, like the Goblin Bee—
That will not state—its sting.

Emily Dickinson (1830—1886)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.