Lại quay về Ngã Bảy

Posted: 08/08/2018 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

Sáng qua cầu Chín-Muồi Ngã Bảy
Nhớ ngày em ngậm cọng tóc thương tôi
Trà-Lồng ai đứng bên cây cầu nhỏ
Mắt lúng liêng nhìn ai mãi không rời.

Bến phà xưa vẫn đám lục bình trôi
Mùa này Hậu-Giang xuôi ngược nước
Tim em sao rộn đập liên hồi
Cho tôi về dỗ-dành em có được?

Vườn cau nhà em buồng xanh trái
Hoa trắng phau mùa nước nổi đồng đồng
Bầy vịt bơi tràn đồng quảy lội
Hỏi em có còn chờ đợi tôi không?

Có mỗi lần đứng lại sau vườn
Có buồn giăng sầu theo chợ nổi
Gọi tình em từ miệt-thứ-doi-chành
Kinh xáng lâu rồi còn tiếng gọi?

Bỏ lại tim em chiều Phụng-Hiệp
Em về mãi thương nhớ Cái Môn
Xưa ném sầu qua khu Vị-Thanh trù-mật
Trông theo kinh xáng nước xuôi dòng.

Ngồi một mình quạnh quán cà-phê
Mưa nắng dãi-dầu tắm trời Ngã Bảy
Về chi đây ngàn dặm bóng người đi
Tôi bơ vơ cùng giọng hò mái đẩy.

Hậu-Giang buồn tháng ngày qua vội
Mà người xưa vắng bóng tự lâu rồi !!!

Huy Uyên
(cuối 7-2018)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.