Cá không | Kết thúc | Cởi y như thoát

Posted: 13/09/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Cá không

cá không
ăn muối cá ươn
con cãi cha mẹ trăm đường con hư
cá cơm nhỏ nhiêu làm mắm
cá ngừ to cân bán kí lô
cá ngòai khơi biển sâu
phú thác cho trời
nên thường là thuyền lớn
lưới dầy săn bắt
thường là đánh nhau cùng kẻ cướp
vỡ đầu
tan xác
dù là xã hội chủ nghĩa anh em
cũng ăn đạn cũng chết?

nói là bạc im là vàng
từ Vũng Áng Hà Tĩnh
Formosa
bây chừ đến 3 Đặc Khu Đít
dân & quần chúng lũ lượt xuống đường
phản & chống đối biểu dương
từ Hà Nội Bình Thuận Sài Gòn
bọn nhà báo trí thức
văn nghệ sĩ im lìm
bên hải ngoại toàn thể đồng bào
cũng hưởng ứng biểu tình
cũng có nhiều bài thơ yêu nước
kêu gọi đồng bao ruột thịt đứng lên
vì tổ quốc

 

Kết thúc

kết thúc
cuộc chiến 30 năm
và 42 năm phá hoại đất nước
nhân dân làm chủ nhà nước quản lý
đảng lãnh đạo
tài nguyên quốc gia tiền tỷ
lọt vào tay phe phái tham nhũng
hết cả?
nay thanh trừng mai thanh lọc
toàn là nhái bù tọt và cóc
tham nhũng vẫn tồn tại
tài nguyên vẫn thất thoát
42 năm vẫn ạch đụi như thế
vẫn như thế
tụi lãnh đạo vẫn chỉ là bọn vai cày cổ bừa
vẫn suy nghĩ như bọn man di mọi rợ
vẫn nhai chó cả lông
giết người không cần suy nghĩ?

 

Cởi y như thoát

đầu thế kỷ thứ 14
Chu Nguyên Chương lùa được giặc Nguyên
về bên kia trường thành
thu giang sơn nhà Hán về một mối
tuy độc tài cai trị
nhưng cũng khá hơn nhà Mông Nguyên
Lưu Cơ tức Lưu Bá Ôn
quân sư đi Nam Áo
“tên cũ của Quảng Đông ”
trước là thu phục Rồng Mù
sau là thám hiểm mộ Khổng Minh
trước lăng mộ có hai người sắt
múa kiếm
Lưu Cơ bèn mặc áo giáp sắt
xông vào bị nam châm nơi người sắt hút chặt
trong lúc thập tử nhất sinh
nhìn vào trong miếu có chữ đè
“cởi y như thoát”

cuối thế kỷ 20
Nga và các nước Đông Âu
và Trung Quốc tự giải thoát
cái ách Cộng Sản
thoát

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.