Mộ khúc

Posted: 13/09/2018 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

chiều vàng lá cay nồng
giọt nắng hồng treo trả
rưng rưng một ngày qua
dư âm đời đồng vọng
tan vào cõi mênh mông

dư âm đời đồng vọng
mắt mờ dõi núi sông
ngựa về bên đồng cháy
người đâu? nấm mộ hoang
hồn ai về thấp thoáng

bóng ai ngược thời gian
trong chập chùng hoang phế
giữa thành phố điêu tàn
tiếng khóc từ xa vắng
hồn đâu đây ̶ trôi dạt

ôi thành phố điêu tàn
tâm, can, tỳ, phế, thận
bê bết máu
ngổn ngang

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.