Người cũng như mới riêng ta cũ mồ côi | Gọi yêu | Bài thơ nhỏ

Posted: 13/09/2018 in Quang Nguyễn, Thơ

Quang Nguyễn

Người cũng như mới riêng ta cũ mồ côi

Trăm ô cửa, chắt bờ mắt nhỏ
Đượm áng buồn, ngấn cõi hư không
Nắng riêng tư, gió kín chật ngõ
Khua âm trầm… lá rụng ngoài song

Người có về phong thu chưa tạnh
Chim nghẹn nấc, rũ tiếng rối thanh
Tôi như cây, co hồn lay mạnh
Gọi em về nghìn nhớ bủa quanh

Dưới hiên tôi, che nghiêng dáng nữ
Đứng tọa bóng, ướp mộng thiên thanh
Người như oxy, cần bất tử
Sự sống còn, thở ngập ý thơ

Trăm con đường in dấu chân đi
Tôi chỉ nhớ, đoạn cũ người bước
Như đôi dáng về lối thiên kỷ
Bờ lau cỏ trắng nõn mộng si

Người như mới, và tôi nguyên cũ
Mặc thời gian gội mờ chiếc hôn
Gói hình dung, đem bỏ giấc ngủ
Mộng tròn đỏ, mới tinh dấu môi

Người có về… thu nhuộm vàng nắng
Chạm bờ tóc, xối màu muối tiêu
Ở chung quanh, hoang tàn đìu hiu
Vẫn một người, đăm chiêu cửa sổ.

 

Gọi yêu

Một bóng tôi lù khù dốc thu ngàn
Đỉnh thanh niên, bỗng lão hóa
Cõi riêng tôi, chất cao nghìn tảng đá
Người chẳng thấy, dưới hai tọa mắt nai

Tóc mây nhiễu, trắng nghiêng góc trời tạnh
Chim mù hướng, lạc bầy giữa thinh không
Mũi Miền Trung, thèm hơi thở vị quế
Ngự vòm cổ, nghìn năm mát cay nồng

Một bờ ngực, hoang tàn xám rêu phong
Nắng cao, mưa thấp, góa bụi ẩm mốc
Sống không yêu, như mắt sâu chẳng tròng
Chờ người đến, dọn hồn và bao bọc.

 

Bài thơ nhỏ

Cất phút âm, gõ nhịp ly biệt
về bụi rậm, nhốt thân gai đâm
máu thẫm đỏ chiết hồn rời xác
Chột mắt mù khỏi thấy xa xăm

Một đời thôi tưởng chừng vĩnh cửu
Hóa củi mục, nỏ cháy tro đen
Đường tối om, tay mò kỉ niệm
về góc quán, buổi đầu làm quen

Tình như gương, gã mù chưa ngắm
Sót tóc cũ, mùi xuân gái thơ
lược tuổi em, hàng kẽ say đắm
trên gối nằm, chuốt gọt bóng mơ

Láng hồn tôi, mịn màng bờ nhớ
Ở trong ấy như ai nói cười
Ngắt da thịt, cạ chườm ngực ấm
Hương ai quen… à đây hơi người

Tôi sẽ chết muôn trùng côi lạnh
Cốt đóng băng, tan vũng tương tư
vũng ấy mắt mặn như biển rộng
Đố em tát cạn, nước chân tình.

Quang Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.