Anh không muốn chết vào ngày tận thế

Posted: 25/09/2018 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

Nếu ngày mai là ngày tận thế
anh vẫn còn một ngày cắt ruột bỏ qua em
không là nhành phong lan
sao đành lòng là cành chùm gởi
nơi cõi bờ Bách Việt quá thiêng liêng

Và nơi Mẹ hàm ân mang dép ngược
rót một đời không cạn ruột ca dao
ngàn năm trước ngàn năm sau bật khóc
đất nước này mai mốt sẽ về đâu?!

Nếu ngày mai là ngày tận thế
ngay hôm nay anh rót rượu mời em
người yêu nước vẽ hoa văn trên ngực
anh sẵn ân tình sắp nghi lễ lên mâm

Ta ngồi lại một lần, nhìn ân nhân thật kỹ
khóc đã đời cười vỡ đất có vui không
tai vẫn nghe lời giả trá trăm lần
mắt trợn ngược nhìn ruồi bu đống mật

Anh không muốn chết vào ngày tận thế
gói bất bình chôn xuống đáy mồ sâu
còn chưa biết khúc ruột nào lội ngược
trái tim nào đụng thấu đáy tri âm

Có quá nhiều điều anh không hiểu nổi
đi hết đời như trẻ mới thôi nôi
ngày tận thế anh không chờ không đợi
chết một lần nhưng sống tới muôn năm./.

Nguyễn Tam Phù Sa
Sài Gòn, 20.12.2012 – 21.9.2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.