Nghe, thấy gì ở cuộc biểu tình của bà con Thủ Thiêm | Nhìn sư/thầy nhảy nhót nghĩ về thời chúng ta đang sống

Posted: 17/10/2018 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

Nghe, thấy gì ở cuộc biểu tình của bà con Thủ Thiêm

(4.9.âl – 12.10.2018)

Không thể làm gì trước thống khổ Thủ Thiêm
tôi đứng khóc một mình trong vô vọng
rồi ngẩng mặt nhìn trời cao vái lạy
Việt Nam ơi! Công lý ở nơi nào?

Bờ cõi Rồng bay suốt bốn nghìn năm
chẳng lẽ một ngày hóa rắn!?
mỗi tấc đất mà mỗi người không giữ nổi
thì vinh quang thần thánh ở nơi đâu?

Tháng 9, Sài Gòn đường phố thành đường sông
hòa nước mắt Thủ Thiêm chảy tràn qua cao ốc
mẹ tóc bạc réo đuối hơi, tắc giọng
anh có nghe, chị có thấy nhói lòng?

Ở phía nào cũng thịt ở trong da
máu vẫn chảy ở ba miền đều đỏ
không cần Opera hát trên nỗi đau Thủ Thiêm
chỉ cần những tấm lòng nhích lại gần nhau./.

Sài Gòn 13.10.2018

 

Nhìn sư/thầy nhảy nhót nghĩ về thời chúng ta đang sống

Ngẩng nhìn nhật nguyệt nước tôi
43 năm thấm lở bồi mà đau
Hoàng Sa cắt trả ơn Tàu
Gạc Ma phủ trắng một màu khăn tang

Cõi bờ thành đất nhà quan
đặc khu, biệt phủ, nhà hàng chín sao
Thủ Thiêm thành thủ ả đào
hát trên nước mắt, tiếng gào của ai?!

Mẹ ngồi nghe mõ nhịp hai
biết là giao hưởng đã qua tới chùa
Giận đời chửi chẳng ăn thua
Cởi truồng lội giữa phố mưa mà cười.

Sài Gòn chiều mưa 11.10.2018

Nguyễn Tam Phù Sa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.