Quê hương có còn

Posted: 25/10/2018 in Nguyên Lạc, Thơ

Nguyên Lạc

Quê hương còn gì để nhớ?
Ngụy ngôn chia rẽ lòng người!
Mệnh danh yêu thương tổ quốc
Máu xương lãng phí dân tôi!

Quê hương còn gì để nhớ?
Cười vui trên những tang thương
Chia nhau trên những căm hờn
Trưởng giả học đòi riêng hưởng

Mệnh danh tương lai tổ quốc
Dạy con em chữ lạ thường1
Tật bệnh đói nghèo dân chịu!
Chia nhau giao hưởng2 công trình

Quê ơi khổ đau hãy chịu!
Dân ơi oan nghiệt phải đành!
Mệnh danh yêu thương tổ quốc
Tạo bao thống hận điêu linh!

Quê hương chắc còn để nhớ?
Hận ai đốt cháy cơ đồ!
Bao nhiêu công ơn tiên tổ
Tư dục người nỡ thờ ơ!

Người ơi sao không lên tiếng!
Kẻo mai còn có cơ đồ?

Nguyên Lạc

[1] Chữ cái cách
[2] Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.