Trà uống vào mồm | Có

Posted: 25/10/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Trà uống vào mồm

trà uống vào mồm
rượu qua cuống họng
xuống bao tử bàng quang
đái ra bãi cỏ
thơ văn có chừng đó
cũng toàn là giá áo túi cơm bị thịt
há mồm ra toàn là quốc quốc
xôi thịt thả dàn thở ra toàn gia gia
mấy mươi năm quàng quạc như gà
đéo làm được chó gì
toàn là nói phét
nói qúa nhiều mà làm chả bao nhiêu
chống phá lẫn nhau bên khỉ bên tiều
bên Nga bên Tàu bên Mỹ
nhìn từ đằng xa toàn là
Khỉ cả

trời đất sinh ra con người
sống thác là do mình
trời đất nào cần biết
nay hạn hán
mai dộng đất
mốt sóng thần
mốt vỡ đập
rồi núi lửa bốc lên
tức tốc
không kịp chạy
lụt lội mưa bão
sống lẫn vào chết
thiên nhiên chả tránh một ai?
chả nể một ai?
ngay xứ Phật Nepal
động đất tan hoang
trên 5000 người thác
cũng là giải thoát
kiếp sống lầm than
mơ về cõi giác
nơi ta trú ngụ
ven rừng ven sa mạc
hạn hán nhiều năm
hoa chưa nở đã chết?

 

có người vịn vào câu thơ
mà đứng dậy
có người chống vào gậy
mà đứng lên
có người tựa vào thuyền quyên
mà lên sự nghiệp
có chó đôi khi ngáp
được ruồi?
có kẻ cướp
cướp luôn cả giang san gấm vóc

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.