Hãy để anh nói yêu em

Posted: 07/11/2018 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Tóc trắng bay lên từng sợi
Không ai nhìn vào cửa sổ buổi trưa đâu
Hãy để anh nói yêu em
Tuổi nào là tuổi hết yêu

Người già nhưng tình yêu không có tuổi
Tóc trắng mượt kệ tóc trắng
Hãy để anh nói yêu em
Đời còn bao nhiêu ngày để sống

Một mai anh về đất em về trời
Xa diệu vợi biết bao giờ gặp lại
Hãy để anh nói yêu em
Buổi trưa trời nóng tình ta thêm nồng

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.