Nắng tháng mười

Posted: 12/11/2018 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

tháng mười. nắng có hột có hạt
nắng bay qua đầu. nắng đậu trên hàng tre
nắng đáp xuống ruộng. nắng lội qua sông
nắng hả họng mong từng hột nước

tháng mười. lắng nghe tiếng reo vui của cá
rô phi, chạch, thác lác, đỏ mang…
mấy chiếc cần câu dựng bên gốc ổi. đứng nhìn
bầy gà tuyệt vọng bới đất tìm trùn. buồn ơi

tháng mười. ta kẻ sa cơ lỡ vận
bó gối. nhìn sông. ngồi trước hiên đếm gió
nghe tiếng con bìm bịp kêu lẻ bạn tình
chạnh lòng. ta gửi quạnh hiu theo mây bay

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.