Bà Triệu

Posted: 07/02/2019 in Phan Thành Khương, Thơ

Phan Thành Khương


Bà Triệu (225-248)

Có một người con gái
Tên là Triệu Thị Trinh,
Cha mẹ đều mất sớm,
Anh nuôi dạy tận tình.

Bọn Đông Ngô xâm lược
Hống hách và ngang ngược,
Tội ác chúng gây ra,
Giấy nào ghi hết được!

Thương Dân nên ghét giặc,
Yêu Nước phải vùng lên.
Cùng anh, tuyển mộ lính,
Cả nghìn người ghi tên!

Núi Nưa (2): nơi luyện binh,
Đêm ngày không ngưng nghỉ.
Năm hai trăm bốn tám,
Nhằm đồn giặc trực chỉ!

Suốt trong nhiều tháng liền,
Ác chiến ở Bồ Điền (3)
Giặc kinh hồn bạt vía
Và thất đảo bát điên.

Chúng cầu cứu viện binh,
Đông Ngô phái Lục Dận,
Đem những tám nghìn quân
Chúng xua ngay vào trận.

Quân ta quyết đánh trả
Nhưng không được bao lâu.
Bởi lũ giặc đông quá,
Quân ta tan rã mau!

Và ngay tại núi Tùng (4),
Triệu Nữ Vương tự tận (5).
Đất Nước lại bao trùm
Đau thương cùng căm hận!

Nối chí Hai Bà Trưng,
Bà Triệu chống xâm lược.
Dẫu chưa đuổi được giặc,
Vẫn xứng danh anh hùng!

Ninh Thuận, 27-9-2018
Phan Thành Khương

(1) Bà Triệu còn được gọi là Triệu Ẩu, Triệu Trinh Nương, Triệu Thị Trinh, Triệu Quốc Trinh (225–248), là một trong những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam. Bà mất khi mới 23 tuổi.
(2), (3), (4): các địa danh thuộc tỉnh Thanh Hóa.
(5): tự kết liễu cuộc sống của mình, như tự tử.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.