Đêm Bạc Liêu nghe đờn ca tài tử

Posted: 07/02/2019 in Âm Nhạc, Nguyễn An Bình, Nguyễn Văn Thuấn, Thu Hà, Thơ

Nguyễn Văn Thuấn

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Nguyễn Văn Thuấn; Tiếng hát: Thu Hà
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.