Archive for the ‘Thu Hà’ Category

Nguyễn Văn Thuấn

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Nguyễn Văn Thuấn; Tiếng hát: Thu Hà
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

 
Thơ và Nhạc: Dương Đình Hưng
Tiếng hát: Thu Hà
Hòa âm và phối khí: Đức Thiện
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link