Trái tim ẩn tàng

Posted: 15/02/2019 in Khổng thị Thanh-Hương, Thơ, Yên Nhiên

Khổng thị Thanh-Hương
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Origami

Trái tim ẩn tàng

Có người nói tình yêu hiển lộ
Em lung linh khi ngó mặt chàng
Sóng lòng rộn rã âm vang
Cầm bằng như đã quy hàng, chàng ơi!

Một trang giấy báo xé rời
Hồn em mở hội bồi hồi tay nâng
Xếp từng nếp gấp lâng lâng
Trái tim bé bỏng ân cần gửi trao

Hồn em đấy dạt dào mê muội
Trong tay anh bối rối gọi mời
Ngạc nhiên chàng hỏi khơi khơi:
Quà cho anh hở em ơi cái gì?

Em bâng quơ: Đâu có chi
Chỉ là xếp chữ—chữ V ấy mà!

Origami

Someone once said love shows
I sparkle seeing his face
Temptation voicing my heart
Eventually conquered

A page torn from old Bazaar
Paper fold, feelings whistle
Crackling creases escalate thrill
Shape molding, my Chameleon

Origami heart endears,
My HEART, enthralled in his palm
“What’s this?” he asks in wonder
“It’s the letter V,” I lied.

Khổng thị Thanh-Hương
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.