Thị trấn ma / Ghost town | Hồn bướm mơ tiên / Butterflies, a fond delusion of happiness

Posted: 15/03/2019 in Locphuc., Thơ, Yên Nhiên

Locphuc.
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Ghost townButterflies, a fond delusion of happiness

Thị trấn ma

Phố kín bưng
không bóng người
vắng bặt xe cộ
Im hơi
như hồn đã lìa xác
Phố chết

Phố hoang liêu
lặng lờ như nghĩa trang
Quạ kêu oang oác
phá vỡ tĩnh lặng
Trên từng không
trăng vẫn lạnh lùng

Thời gian đùa bỡn với bạo lực và oán thù
bất chấp tình yêu và sự rộng lượng
Một ngày nào mọi người sẽ phải
mặt đối mặt
với thị trấn ma!

Ghost town

From a town, people evacuated
fleeing fear
revenge
and death
A forsaken place without
vehicles or passengers
voices or laughters
Like the soul
abandoned a corpse
No more breath
the town is dead.

The lonely town
somber as a graveyard
Some crow’s harsh call
breaking the silence
And high up in the sky
the moon seems colder
as the past.

A time playing with violence and hate
forget love and generosity
One day people might be
face to face
with that town of ghosts!

 

Hồn bướm mơ tiên

Ngày thơ bé trưa hè đuổi bướm
Bướm lung linh rực rỡ sắc màu
Nắng chói lòa bướm bay chấp chới
Quơ hụt hoài đôi cánh bướm chao

Giữa vườn hoa níu tìm hạnh phúc
Ngơ ngẩn nhìn đàn bướm bay lên
Rồi vấp ngã áo quần rách toạc
Muộn đến trường cũng đã bao phen

Rồi ngày nọ bắt vào tay nhỏ
Sợ bướm bay khum chặt lòng tay
Khoe mẹ ơi bé cười hớn hở
Nhưng hỡi ôi xác bướm im lìm

Xoè bàn tay bụi vàng phấn bướm
Ngỡ ngàng sao giấc mộng thần tiên
Rồi xa mãi khung trời tuổi nhỏ
Xa quê xưa xa mái tranh hiền

Rồi ngoảnh lại đường xưa mây trắng
Bươm bướm bay trưa nắng chói lòa
Ngùi thương nhớ những ngày thơ ấu
Mắt lệ mờ tóc đã sương pha

Butterflies, a fond delusion of happiness

As a little child
I liked butterflies
From flower to flower, they fluttered
With their multicolored wings.

How many times in the Summer season
Under a broiling sun at noon
I followed them
Ran after them
Tried to catch them
With my tiny hands
And with my passionate love.

But the butterflies always flitted away!

How many times I fell down
How many times my clothes were torn
How many times I was late to school.

Butterflies, they were still always my goals.

Butterflies were a dream of a little child
Such a happiness for him!
Remind him of the good old times
In his countryside.

Then, one day, I caught a butterfly
I held it tightly as I was afraid it would fly away
When I showed it off to my mother
Alas, it was nothing but a little bit of powder
And the crumbled insect remains in my palm.

My momentary happiness flew away!

Locphuc.
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.