Sinh lão | Về chiều

Posted: 27/03/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Sinh lão

tưởng nhớ ts Nguyễn Ngọc Kiên & nhà văn Lê Mai

bệnh tử tuất
nói chơi cho vui
cho sướng cái lỗ miệng
nhưng lại là sự thật?
ai mà chả già?
ai mà chả chết?
mới đó thì người bệnh hiểm
bệnh nặng
nhiều năm
ra đi chốn khác
tức thì thì ung thư phổi
thời kỳ cuối cùng chờ chết
không tiếp ai
không nhận quà
để yên tâm ra đi
những Đinh Cừơng, Trần Văn Nam
Hồ Trọng Thuyên
họa hoằn còn có người nhắc tới
trong buổi cà phê – thuốc lá
bia

trên tám bó ngồi đây
trước kẻ Bắc người Nam
sau kẻ Nam người Hoa Kỳ
cách một đại dương
giữa mùa xuân con heo
mưa trọn mùa xuân
cách nhật
thời tiết dưới zero
âm
trời Hoa Kỳ rộng thênh thang
toàn tuyết trắng xóa
trên núi trên đồi
sinh ký tử qui
kẻ trước người sau
qua cầu
trở dìa cát bụi

 

Về chiều

nhạc nhõe về chiều
người có chút danh đã già
hết soạn và hết ca
chỉ còn lại dăm gã soạn tử nhạc
đăng trên thi phẩm & văn phẩm
kiếm chút bạc cắc
chỉ còn chủ sòng
cái chiếu cái bát
còn con bạc hết tiền
cút mất
văn về chiều bô xu
viết chùa
bẻ bút
không ai viết
chỉ còn thơ
dành cho người thất nghiệp
sắp chết?
viết lăng nhăng lít nhít
toàn là chơi đàn tỳ bà
dựa vào đàn bà
nhăng cuội
tả nhũ hoa
tả thơ đường
dãn nhau thụt lùi
về thế kỷ thứ bảy
cùng xướng họa
chơi cho vui
để kẻ bàng quang
văng tục

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.