Tâm sự (tự) pháo bông… | Có một ngày giòn, nóng…

Posted: 05/07/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Tâm sự (tự) pháo bông…

1.
bốn tháng bảy chu lai pho
là ngày có xứ cờ hoa tưng bừng
người ta nô nức ăn mừng
tự do dân chủ chưa từng thế gian

2.
nhớ tôi quê cũ kiếp nàn
chạy đôn chạy đáo chạy quàng tới đây
biển Đông phiêu giạt bờ Tây
mấy mươi năm tới tận rày êm ru

3.
mỗi năm tháng bảy ngày tư
thắp nhang tôi tạ an cư an hòa
xứ người mừng đốt pháo hoa
xứ tôi riêng vọng quê nhà đốt nhang

4.
thiệt lòng nỗi nhớ dặm ngàn
tại vì thương hải mới sang quê người
mấy mươi năm ngước ngó trời
pháo bông xòe lại tủi đời khói nhang

5.
đêm công viên chốn xa ngàn
ngó pháo bông ngoái dặm đàng réo quê
tiếng người reo mổi bông xòe
tiếng tôi riêng dáng bóng đè nghẹn đau

6.
cúi đầu thè thẹ đê đầu
có Trăng đâu chỉ thấy màu pháo bông
lòng riêng ngắt véo nỗi lòng
mới vin câu chữ nhập dòng Thơ…tôi..

…mấy mươi bèo giạt hoa trôi
nghẹn lời tới nổi xin Đời mượn Thơ…

 

Có một ngày giòn, nóng…

mặc áo hoa nghen em
cho tình thêm tháng Bảy
bà con ưng như vậy
dành ngày chu lai pho

lửa lò ai cũng no
lửa nhà minh cũng đỏ
con cháu về đứng ngó
Mạ (Mệ) trổ tay nghề

anh ngồi bên ngó ké
trời tháng Bảy nóng nung
vĩa thịt oằn dáng hung
chờ tay em bỏ dĩa

chờ em đang ngắm nghía
coi miếng mô thấm mềm
gắp riêng anh một mén
không răng mô mà, anh

cám ơn em nóng lạnh
còn sực nhớ tới anh
miếng ngon em để dành
miếng mềm em bỏ dĩa

rứa là ơi lễ nghĩa
còn thuộc lòng đường xa
rứa là nỗi can qua
cùng có em che chắn

bữa ni trời rát nắng
bữa ni không có răng
giúng như trời mưa nắng
đang dang nắng chờ mưa

nóng lò vặn bớt lửa
mưa dầm trở mưa riu
nắng nung trờ nắng dịu
là chuyện nhỏ thôi mờ!..

nhân ngày chu lai pho
ngày vui bừng lửa đỏ
nói chuyện tình nho nhỏ
giữ ấm tới bây giờ

nếu như tình còn đỏ
không răng mô, em nờ…..

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 02/07/2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.