Nhớ bạn tri… thơ… | Một lần đưa tiễn

Posted: 15/07/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao


Nhà thơ Hoàng Chúc Linh

Nhớ bạn tri… thơ…

Tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Chúc Linh, đoàn viên Thi văn Đoàn SAO DỊ HÌNH, Ban Mê Thuột (1960-1967)

khi Tử Kỳ cột no bó củi
thoảng tiếng đờn “Cao Sơn Lưu Thủy
lòng say cuộn như dòng nước lụy
hồn thăng hoa tựa núi thịnh suy

vội trở dáng lắng nghe lưu thủy
ngó cao sơn thấy kẻ gảy đàn
phong thái an nhiên bờ sông Hán
tiếng đàn thấu tận cõi vô vi

ôn nghe đàn là Chung Tử Kỳ
ôn gảy đàn là Du Bá Nha
hai ôn vốn thuở giờ xa lạ
tri âm tri kỷ khởi tiếng đàn

…khi ôn Tử Kỳ biệt trần gian
ôn Bá Nha đập vỡ cây đàn…

chuyện kể vậy xúi lòng thắt quặn
từ khi xa thằng bạn tri… Thơ
không tiếng đàn chỉ vọng tiếng thơ
dại một thời
Trường xưa Lớp cũ

sách vở học trò đem cất giú
chỉ bày vần điệu tìm Nàng Thơ
có đêm thức trắng quên nằm mớ
bắt tội lòng khô ngọn đèn dầu

tuổi học trò ganh nhau cào cấu
cào vần cấu chữ ghé tình Thơ
khói thuốc khói đèn hun ngợp thở
vẫn gật lên gục xuống lơ mơ

ôi chao… tương… ớt tuổi học trò
rướn nỗi chi mà hành hạ nhau
thức khuya muỗi đốt mần chi thấu
hèn chi Thơ in dấu xước cào

(có nhiều em đọc hoài phát oải
có ít em đọc miết tạm ưng
)
nói gộp chung là có rưng rưng
nhưng rưng chút rồi dưng… quên tuốt

thuở học trò ở Ban Mê Thuột
có thi văn đoàn Sao Dị Hình
tau đứng tên đoàn trưởng… dị hình
rồi sau đó làm thinh… chạy tuốt…

nay viết lại dòng trôi trầy xướt
người còn đây người đã lang thang
ngọn đèn dầu hồi xưa bấc cạn
khói thuốc học trò giờ xa xăm

ôn Bá Nha đập đàn tri âm
tau gỏ đau… tri Thơ ngày ấy
tuổi học trò viết Thơ trên giấy
tuổi hồi hưu gỏ computer…

nhớ thằng xưa giã biệt dương gian
thương thằng nay ngồi quày nhớ bạn…

(Viết dưới hiên trăng 27/06/2019)

 

Một lần đưa tiễn

Đi quá nửa đời vẫn nhớ thằng em thằng bạn H.O

bữa ni mặc áo vest đen
ghé thăm thằng bạn [vai em] đi đời
đi chi ngon trớn vậy trời
khiến tau [anh] nghẹn bấy lời điếu tang
từ hồi khoai sắn tràn lan
mi lên tọa độ chạy ngàn phương xa
còn tau thoi thóp quê nhà
cuối cùng rồi cũng qua phà cùng… ho

giờ mi [em] giạt sông hồ
tau [anh] còn đứng đợi đò qua sông
lâu ni mi chạy lòng vòng
cuối cùng chết ngợp giữa dòng tử sinh
cái thằng cứ chạy linh đinh
chạy mô không chạy lại rình chạy tang
khiến cho Đời rẽ sang trang
đàn anh [tau] ngó đàn em [mi] nằm xuội lơ

thôi thì thôi một kiếp người
nén nhang tau [anh] thắp thì thời người đi
quá trời xa buổi xuân thì
cuộc thiên di gọi cổ lai [hi] kiếp người
giờ đòi đi tới đi đời
để tau [anh] ở lại buồn ơi cách gì
một thời tráng kiện nam nhi
nay nằm im đợi phút di [quan] dặm ngàn

sáng nay thắp một nén nhang
tiễn em đi tới cuối đàng hết đi
anh còn một một chặng cuối thì…
…nhớ em…
hương khói… cách gì… nỗi đau…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.