Lòng yêu nước | Đất nước tôi

Posted: 30/07/2019 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ


Tập Cận Bình và Nguyễn Thị Kim Ngân

Lòng yêu nước

“Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” *
Yêu nước đâu chỉ nói bằng mồm
Trung cộng lộng hành bãi Tư Chính
Quan lớn mãi bàn chuyện cái lon!

Bà Chủ tịch đi chầu phương Bắc
Miệng cười hớn hở nắm tay vua
Dân Nam đều biết nó là giặc
Chỉ bọn bất lương mới nịnh, hùa

Ngài Tổng-Chủ đăng đàn rao giảng
Cấm thần dân bày tỏ nhiệt tình
Hễ chống Tàu nghĩa là chống đảng
Chớ tham gia, tổ chức biểu tình!

Phát cờ đỏ cho dân đánh cá
Và hô hào bám lấy Biển Đông
Nhất định thắng! – không cần đánh trả
Dù giặc kia súng thép, đạn đồng!

Lòng yêu nước của dân tộc Việt
Đã bị ai bóp méo, bẻ cong
Ghép tội kẻ tâm đầy nhiệt huyết
Là lưu manh, phản động a tòng!

Hồn tiên tổ quặn đau, rên siết
Khi giống nòi cam phận cúi đầu
Chẳng có kẻ can trường, dũng liệt
Giang sơn này còn được bao lâu?

July 25, 2019

(*) Thành ngữ

nbsp;

Đất nước tôi

Đất nước tôi bây giờ thống nhất
Nhưng lòng người chia cắt không nguôi
Bốn hai (42) năm ai còn, ai mất?
Hận thù kia đè nặng kiếp người.

Đất nước tôi ngày nay bạc nhược
Giặc Tàu ô từng bước gồm thâu
Hồn tử sĩ ngàn năm ấm ức
Máu xương thành bèo bọt biển sâu!

Đất nước tôi tự do chẳng có
Mở miệng là đấu tố, bắt giam
Sống phải biết lặng im, khiếp sợ
Muốn an bình vứt bỏ lương tâm!

Đất nước tôi trẻ thơ khó nhọc
Bơi ngang sông, đu cáp đến trường
Những bà mẹ tuổi đời thất thập
Còng lưng già kiếm sống thê lương!

Đất nước tôi đói nghèo đeo bám
Dẫu rừng vàng, biển bạc, đồng xanh…
Bởi lãnh tụ không dung chất xám
Để tham ô, lý lịch điều hành

Đất nước tôi bạo tàn thống trị
Kẻ giết người, cướp của lên hương
Dân thống khổ, trời đầy oán khí
Vẫn rêu rao hạnh phúc, thiên đường!

May 3, 2017

Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.