Bữa sáng

Posted: 16/08/2019 in Bắc Phong, Jacques Prévert, Thơ

Jacques Prévert (1900-1977)
Bắc Phong chuyển ngữ từ nguyên tác Déjeuner du matin của Jacques Prévert

anh rót cà phê
vào tách
anh đổ sữa
vào tách cà phê
anh bỏ đường
vào tách cà phê sữa
với chiếc muỗng nhỏ
anh quậy
và uống cà phê sữa
xong anh đặt tách xuống
chẳng nói gì với tôi

anh bật lửa
châm điếu thuốc hút
miệng nhả ra
những vòng khói
anh dụi tàn thuốc
vào chiếc gạt tàn thuốc lá
không nói gì với tôi
và cũng chẳng nhìn tôi

rồi anh đứng dậy
đội mũ lên đầu
khoác lên người
chiếc áo mưa
vì trời đang giông gió
anh bỏ đi
dưới mưa
không nói một lời
không một ánh mắt nhìn tôi

tôi chỉ còn biết
ôm đầu trong tay
bật khóc.

Déjeuner du matin

il a mis le café
dans la tasse
il a mis le lait
dans la tasse de café
il a mis le sucre
dans le café au lait
avec la petite cuiller
il a tourné
il a bu le café au lait
et il a reposé la tasse
sans me parler
il a allumé
une cigarette
il a fait des ronds
avec la fumée
il a mis les cendres
dans le cendrier
sans me parler
sans me regarder
il s’est levé
il a mis
son chapeau sur sa tête
il a mis
son manteau de pluie
parce qu’il pleuvait
et il est parti
sous la pluie
sans une parole
sans me regarder
et moi j’ai pris
ma tête dans ma main
et j’ai pleuré.

Jacques Prévert (1900-1977)
Bắc Phong chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.