Đôi dòng gửi cảng thơm | Nghệ sĩ đường phố

Posted: 28/08/2019 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

Đôi dòng gửi cảng thơm

những cụm khói cay nồng
những xe vòi rồng đột phá
những tên cảnh sát chìm
những toán cảnh sát nổi
những dùi cui, đạn cao su
không đủ dập tắt nỗi đau
không đủ cưỡng bức lòng phẫn nộ ̶
đã tới điểm không trở lại
khi nhà nước dùng bạo lực sắt máu đi ngược lòng dân
nhà nước suy tàn, tự hủy.

 

Nghệ sĩ đường phố

trên quảng trường đông người giữa khu mua sắm
người nghệ sĩ đường phố với khuôn mặt khắc khổ
cất tiếng ca ray rứt đê mê
hai tay nhào lộn trên keyboard
thời gian lắng đọng, tươm máu, rơi rớt, chia lìa
vật vờ con sóng lặng

hắn từ đâu mà lạc tới đây?
như nắng như mưa như gió
vô tư làm việc tự do
bằng tính hồn nhiên
bằng tâm nhiệt huyết
bằng niềm đam mê bất tử ̶ ̶
không bầy đàn chó săn chó sủa chó cắn
không van xin danh hiệu nhà nước trao tặng

chẳng dễ làm người còn xương sống
hắn tới đây rồi trôi dạt về đâu?
đất nước nầy rồi trôi dạt về đâu?

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.