Người xưa so sánh ví von

Posted: 18/09/2019 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán
tặng anh Song Thao


Nude 6
Bùi Xuân Phái

0.
khí-quan-phồn-thực nhân sinh
cặp sinh-thực-khí hiển linh đời đời
dương âm tạo luật đất trời
cơ bản triết lý vật người sinh sôi

nhớ tình, cao hứng so chơi
kỳ phùng địch thủ chia đời nhau mang
ưu tiên luận trước ngàn vàng
tục thanh mong được bá quan khề khà

1.
cái gì gần hơn mả cha
hiếu thảo đến mấy khi ma ám vào
kể như phách lạc thân chao
yếu tay ấn, lụy thân nhào tênh hênh

mộ cha quả chẳng hề quên
gò em tốt cỏ kề bên thơm mùi
không ghiền cũng ngấm nặng hơi
người xưa trách có quá lời, xét chung?

2.
mấy danh diệp lục được dùng?
ví von hình dạng với vùng kín thơ
cổ đại súc tích đến giờ
thuần thục đồng thuận tôn thờ hình dung:

lá vông vĩ đại mông lung
lá mít đệ nhất đẹp cùng mô cao
lá tre hẹp cánh thanh tao (1)
còn bao nhiêu thứ lá hao hao tình?

3.
lá đa bụ bẫm xinh xinh
phải không đó, ông bạn nhìn rõ chưa
có thiếu và cũng có thừa
dẫu rằng khép nép úp vừa bàn tay

hiện vật hay gây án này
không từ đạo hạnh đến bầy du côn
chẳng may ngộ cõi sinh tồn
yếu bóng viá dễ thả hồn gió bay

4.
hang Cắc Cớ ở Chùa Thầy
ngoại vi Hà Nội, Hà Tây cũ còn
cỏ lá xanh chắc gì hơn
hang động tôi, bạn bào mòn chân ba

huyều diệu hang thiếu ráng pha
vẫn hồng khoáng sản chu sa trọn đời
nữ chúa tả chân tuyệt vời
tôi đâu dám hỗn vẽ lời thêm chân

5.
cánh cửa nào trổ giữa thân
mình thon vóc lụa nữ nhân thơm lừng
đóng mở ma lực vô cùng
xê xích khác biệt ngự từng cõi hương

định tâm người thiên nhất phương
bỗng đâu đó hé thiên đường nôn nao
đạo đức đôi lúc cũng chào
thua sát ván cái ngọt ngào tục danh…

6.
nãy giờ luận, nhớ loanh quanh
hình dạng vưu vật đã thành thần linh
một đời tôi thiếu thông minh
cái sờ nắn mãi vô tình u mê

liên tưởng để kịp qui về
một định dạng đẹp không hề dễ đâu
dẫu điểm căn bản nhiệm mầu
so cũng khập khiễng sắc sâu cội nguồn

thôi xin gọi cõi hoang đường…

Luân Hoán
9-2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.