Cho một lần đi xa…

Posted: 02/10/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
Tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Đức BạtNgàn
buổi đi xa giúng như người bạn tôi, đi xa…


Nhà thơ Nguyễn Đức BạtNgàn (1948-2019)

nghe tin bạn giờ lậm mùi chăn nệm
nhịp thở giang hồ nhờ dây nhợ tiếp hơi
rổn rảng ngày xưa đã phều phào bến gọi
hảo hớn ngày nào giờ thấp khớp bong gân

ta nhói đau thay mặt gã phong trần
khấp báo giang hồ dáng Kiều Phong danh trấn
hào khí xưa đợi tới giờ nút nhấn
giờ vô lò thiêu chờ lượm mót mớ tro tàn

ơi hảo hớn thất (lạc) thời thế sang trang
thiệt quá lòng đau lời tan hàng cố gắng
năm tháng tiêu đen rắc muối trắng dặm đàng
thấm thoát đã giang tay vói mây ngàn hạc nội

xa lộ bạn ơi lại run chưn mỏi gối
hai mắt thêm tròng xúi dại bốn con ngươi
trợn mắt Trương Phi vẫn khó lòng tìm tới
đành viết bài Thơ tiễn bạn lên (thiên) đàng

nay người đi như dấu chấm. xuống hàng
nghẹn hào sảng tiếng cười thuở tang bồng hồ thỉ
cuộc rượu Trăng quê ngợp dòng hào khí
bạn lên nguồn ta xuống lũng…rồi xa nhau…

từ đó tận giờ lưu lạc cuộc thương dâu
bèo giạt huê trôi giờ khấp tin nhắn vói
mới biết người thương hải tang điền đang hấp hối
chờ soát vé sân ga mới đặng bước lên tàu…

là tàu suốt rồi bạn ơi không hú còi bến đậu
cứ một mạch vô thường chạy suốt tới hư vô
tới nơi chốn mịt mờ xa cố thổ
phả khói trầm hương bay quyện thắt nỗi đau…

thanh thản ra đi nghen ông bạn bể dâu
mình hẹn gặp lại nhau mà…sớm…muộn…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.