Chiều rớt /xanh/ lưỡi dao.

Posted: 10/10/2019 in Du Tử Lê, Thơ

Du Tử Lê
và, tô đăng khoa


Du Tử Lê ghi nhanh trên napkin
dinhcuong

cháy nham thời thiếu máu.
tôi nhìn tôi nám, thô
đối mặt với hư vô:
-mù, câm kiếp nào vậy?

sống những ngày củi mục.
tôi nhìn tôi trôi sông.
tai họa như bóng đen.
chập trùng đêm: ám độc.

đợi nắng về bầu bạn
cuối đời / tôi ngồi đây /
bằng hữu như sẹo cây:
bị xóa dần dấu vết.

ngày tịch liêu tiếng gọi.
hỏi khan: – kẻ nào đây?
hồn treo ngược xác dơi!.!
đợi hà hơi cứu rỗi?

từng hồi chuông riết róng:
định mệnh: những cơn điên
thân, tâm /khôn an nhiên/
khi một đời mất bóng!?!

trong ngôi đền kỷ niệm,
người ảnh, tượng trên cao.
nhưng một thoáng chiêm bao,
người hiện thân… dáng mẹ!.!

cảm ơn người: bao dung,
che, ủ tôi khánh kiệt.

chiều rớt /xanh/ lưỡi dao,
tôi khứng! chờ… mưa tới.

Du Tử Lê
(Sept. 30th. 2019)
Nguồn: Web site Du Tử Lê

Đã đóng bình luận.