Đêm nhớ trăng SàiGòn

Posted: 10/10/2019 in Âm Nhạc, Du Tử Lê, Phạm Đình Chương, Thái Thanh, Thơ

Phạm Đình Chương

Thơ: Du Tử Lê; Nhạc: Phạm Đình Chương; Tiếng hát: Thái Thanh

ban_ky_am

Nguồn nhạc: VN Guitar; âm bản mp3: Hợp Âm Việt

Đã đóng bình luận.