Cảnh quê | Mộng

Posted: 24/10/2019 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên


Ảnh: phó nháy Phạm Bá Xảo

Cảnh quê

(Giữa lòng mẹ thiên nhiên)

Giã từ phố thị phồn hoa
Anh về vui thú cảnh nhà vườn quê
Thung thăng một cõi đi về
Hương đồng cỏ nội võng hè giấc trưa
Nghe cu đất gáy thoảng đưa
Mộng hoàng hoa độ như vừa đâu đây…
Mở hai mắt giữa cỏ cây
Thiên Nhiên Lòng Mẹ ấm tay hồn người!
Ngoài hiên một giọt sương rơi
Lặng nghe vũ trụ đất trời ngân vang.

 

Mộng

Giữa trời cao đất rộng
Bên ta đóa hoa hồng
Một thuở trần gian mộng
Rồi cát bụi hư không!

Trần Thoại Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.