Chùm thơ Sapa

Posted: 24/10/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

1. Trưa Sapa

Ta về thả giấc ngủ trưa
Giựt mình
Hương núi rừng đưa bên thềm.
Đất trời xanh một niềm riêng,
Cánh hoa còn đọng màu nguyên xuân nầy.

2. Chiều Sapa

Thăm thẳm chiều
Thăm thẳm mây
Đời thăm thẳm mắt đổ dài bóng xa
Thăm thẳm người
Thăm thẳm ta
Gió ru nhịp bước
Trời Sapa chiều.

3. Đêm Sapa 1.

Tiếng chim thức giấc giang hồ
Đêm Sapa ánh trăng mờ giọt sương
Giọt rơi xuống bóng vô thường
Giọt còn đọng giữa ngàn hương đất trời.

4. Đêm Sapa 2.

Bên thềm mây
Rót chung trà
Đêm lên khuya khoắt mời ta mấy lần
Một chung rót xuống phong trần
Một chung rót…
Cạn phù vân dặm trường.
Núi rừng bạc áo phong sương
Đêm tàn còng đọng làn hương chung trà.

Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.