Bài tiễn đưa nhau

Posted: 13/11/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
Thơ kể chuyện đời thường

không có màn sân ga làm cuộc tiễn đưa
chỉ ngồi lạnh run lặng thầm đưa tiễn
tháng Mười Halloween trich or treat hô biến
tháng Mười Một Thanksgiving hò về

Dì Mười [ngọt] đi Dượng Mười Một [mặn]ghé
còn rủ O Champagne quá giang ăn theo
một năm qua nghe cái rột mất cái vèo
gặp Ôn gà Tây giữ dáng nằm bóng lưỡng

dao với nĩa dạo màn đầu tự sướng
con cháu về chia sớt cuộc đoàn viên
bận rộn một năm đi đâu mà mất biến
nay dắt nhau về chia miếng nhớ xum vầy!

ở xứ người ta ai sao mình làm vậy
cứ hòa nhịp đông vui cho híp hốp tuổi già
con cháu ngồi quây quần bên nhau quá đã
Ôn quá cảnh thêm ly dù rất ngại ly thêm

giang hồ xưa giờ gối mỏi chưn rêm
đội đá vá trời vái hồi hưu vãng cảnh
tháng mười một ngồi hiên trăng thấm lạnh
sông hồ xưa giờ lạc chợ trôi sông

bầu rượu run tay không nổi dáng Kiều Phong
túi thơ giạt đường trăng xưa Lý Bạch
hào khí ngày nào rủ nhau đi mất sạch
nhả lại dáng ngồi trơ trọi hiên trăng

hồ thỉ tang bồng đã bợt mùa mưa nắng
ưng lò than chờ con cháu ghé nhà xưa
vầy cuộc đông vui qua ngày đoạn bữa
cho tới khi nào đốm lửa nhúm tro than

nay ngẫu hứng bài Thơ viết dưới hiên trăng
o Mười [ngọt] đi đón dượng Mười Một [mặn] về

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng đầu tháng Gà Tây
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.