Bên đây cầu Rạch Miễu

Posted: 13/11/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Bên đây cầu Rạch Miễu
Cồn Thái Sơn xanh xanh
Mênh mang trời sóng nước
Sương khói chiều mỏng manh.

Sông đời bao xuôi ngược
Mãi miết trôi về đâu ?
Tháng ngày xanh mơ ước,
Tình hoa cỏ xưa sau.

Dòng Rạch Gầm vẫn chảy
Âm vang trời một phương
Vẫn ngàn năm như thế
Tình tự với quê hương.

Chiến thuyền xưa đâu đấy
Hoá thân hồn nước mây
Kiếm cung xưa đâu đấy,
Hoá thân tình cỏ cây.

Một chiều ta dừng lại
Bên dòng sử hôm nào
Xanh mãi hồn non nước,
Trăm năm, ngàn năm sau.

Mặc Phương Tử
Bến Tre, một mùa an hạ.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.