Ngậm ngùi

Posted: 14/11/2019 in Thy An, Thơ

Thy An

tuyên ngôn xé bỏ
quăng vào đống phế tích
dõng dạc như anh hùng vung kiếm gỗ
trong khi biển chập chùng
thuyền nát vụn
thân người trôi mênh mang..
đất dâng cho người
rẻ rúng
đồng hương chết trên biển
trong thùng xe 
những tấm thân vô định
chạy tìm đất hứa và đất sống…
tiếng ca bai bải trong hư vô
người và ngợm
giữa tượng đài và cờ xí
trống rỗng như không khí
tiếng kêu trầm buồn
vang lên thăm thẳm trong tim
của dân tộc lặng yên
khóc ròng

Thy An
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.