Trao thân gửi phận

Posted: 26/11/2019 in Emily Dickinson, Thơ, Yên Nhiên

Emily Dickinson (1830—1886)
Yên Nhiên dịch

Trao thân gửi phận

Em khứng chịu trao thân
Nhận lấy chàng làm chồng
Long trọng một hôn ước
Trăm năm bản hợp đồng

Vun trồng cây hạnh phúc
Em vụng về lần khân
Bàn tay chàng độ lượng
Chăm sóc vẫn ân cần

Khấu trừ những tiêu hao
Bao dung đón em vào
Mộng đào nguyên chàng dệt
Mơ cùng em tiêu dao

Liều nhận sự rủi may
Hương đời vẫn đong đầy
Ân tình hay duyên nợ
Cho nhau trọn vòng tay

I Gave Myself To Him

I gave myself to him,
And took himself for pay.
The solemn contract of life
Was ratified this way.

The wealth might disappoint,
Myself a poorer prove
Than this great purchaser suspect,
The daily own of love

Depreciate the vision;
But till the merchant buy,
Still fable in the Isles of Spice
The subtle cargoes lie.

At least ‘tis mutual risk,
Some found it mutual gain:
Sweet debt of life, each night to owe,
Insolvent every noon.

Emily Dickinson (1830—1886)
Yên Nhiên dịch
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.