Ẩn mình trong bông hoa | Rồi sẽ có Buổi Sáng thật sao?

Posted: 10/12/2019 in Emily Dickinson, Thơ, Yên Nhiên

Emily Dickinson (1830-1886)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Ẩn mình trong bông hoa

Em ẩn mình trong bông hoa
Cài trên ngực áo chàng
Chàng vô tư cưu mang
Thiên thần thấu hiểu nỗi niềm em

Em ẩn mình trong bông hoa
Đang tàn phai
Trong bình chưng của chàng
Chàng vô tư cảm nhận
Hầu như nỗi cô đơn em

 
I hide myself within my flower

I hide myself within my flower,
That wearing on your breast,
You, unsuspecting, wear me too—
And angels know the rest.

I hide myself within my flower,
That, fading from your vase,
You, unsuspecting, feel for me
Almost a loneliness.

 

Rồi sẽ có Buổi Sáng thật sao?

Buổi Sáng là gì nhỉ?
Và cái chi là Ngày?
Nếu em cao bằng núi
Có thấy Nó không đây?

Chân Nó như hoa súng?
Lông Nó như lông chim?
Đến từ đâu viễn xứ
Em chưa từng nghe tên?

Hỡi chàng Thủy Thủ, bậc Học Giả
Hỡi nhà Thông Thái tự trời cao
Bảo cho em biết—người lữ khách
Buổi Sáng nằm nơi nao!

 
Will There Really Be A Morning?

Will there really be a “Morning”?
Is there such a thing as “Day”?
Could I see it from the mountains
If I were as tall as they?

Has it feet like Water lilies?
Has it feathers like a Bird?
Is it brought from famous countries
Of which I have never heard?

Oh some Scholar! Oh some Sailor!
Oh some Wise Men from the skies!
Please to tell a little Pilgrim
Where the place called “Morning” lies!

Emily Dickinson
Yên Nhiên dịch
Nguồn: Dịch giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.