Tình long đong

Posted: 26/12/2019 in Âm Nhạc, Chính Mung, Lam Thủy, Lê Văn Trung, Thơ

Chính Mung

Thơ: Lê Văn Trung; Nhạc: Chính Mung; Tiếng hát: Lam Thủy
ban_ky_am

Nguồn: Fb Trung Le

Đã đóng bình luận.