Văn tế tướng sĩ Đồng Tâm

Posted: 15/01/2020 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Hỡi ôi!
Tiếng súng vang rền
Trời chưa sáng tỏ
Mười năm đuổi cướp Hà thành còn chưa chắc thưởng công lao cho cái huy chương
Một trận đánh dân Đồng Tâm dẫu bạo tàn ghi sự tích vào tấm bia mộ

Nhớ linh xưa
Học dốt điểm cao
Nhờ tiền thi đỗ

Chưa quen trận mạc đâu xuống xóm làng
Chỉ biết rượu bia ở nơi thành phố
Việc đánh việc chém việc còng tay vốn làm quen
Chữ nhân chữ lễ chữ tín mắt chưa từng ngó

Tiếng than oán đã nghe nhưng vờ điếc, mông lên lương như sa mạc mông mưa
Mùi lợi danh chưa ngửi cũng thấm say, đọi thăng chức như trẻ con đợi mợ (mẹ)
Đêm thấy dân lành ngủ yên giấc tím ruột bầm gan
Ngày xem bầy trẻ chạy rong chơi tía tai xửng cổ

Một cánh đồng Sênh rộng bao la há để dân đen tự do canh tác
Trăm hộ làng Hoành bé cỏn con đâu dè quan đỏ rập rình vây bố
Vừa được lệnh trên, phen này quyết bày mưu tính kế
Chẳng đợi qua Tết, đêm nọ đã cờ dong súng nổ

Khá thương thay!
Nào phải lược thao, hiểu rành binh-pháp toan bề giúp dân giữ nước
Chẳng qua gia nghiệp, cậy thế mác-lê đâu ngại lên voi xuống chó

Mười hai năm đèn sách chữ thầy sớm đã quên
Ba bốn tháng quân trường thời gian xem như bỏ
Ngoài dùi cui, súng đạn còn có khiên đồng
Trong áo giáp, dao găm lại thêm cờ đỏ

Nhà dân đánh bộc phá sụp như đống cát
Thôn xóm bủa vây xe tăng kín như hầm mộ
Kẻ sục sạo. người đấm đá mắt thấy khiếp kinh
Thằng chưởi mắng, đứa gào la tai nghe hãi sợ

Những lăm thăng chức, lên lon nào hay diêm vương liền gọi
Tưởng rằng da ngựa bọc thây ai dè xác phơi cuối ngõ

Trăm năm sinh nghề tử nghiệp may mà huy chương treo mộ
Trông về Đồng Tâm lòng còn tiếc rẻ chưa chiếm được cánh đồng Sênh!
Cũng bởi vì đảng vì đoàn vì tin theo thằng cầm đầu vĩ đại
Vốn không tính xa tính gần cứ nghĩ có ông nhà nước liệu lo!

Ôi!
Một trận Đồng Tâm
Ngàn năm xấu hổ

Cánh đồng Sênh vẫn còn đó chưa về tay quân đội ta
Nước Sông Tô Lịch còn nặng mùi lấy gì rửa vết nhơ đó?

Thác mà dân chẳng thương, đời chẳng tiếc,thảm thay!
Thác mà người bêu rếu kẻ chê bai, thậm khổ!

Sống chẳng vì dân, vì nước lãng phí ngày xanh
Sống thờ quan, thờ đảng uổng dòng máu đỏ

Nước mắt người thân nào ráo vì chữ tình thâm
Cây hương lệt sĩ chẳng thơm bởi câu dân thổ!

Hỡi ôi!
Hãy về mà hưởng!

Trần Đức Phổ
14/1/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.