Tình ca muôn trùng

Posted: 28/01/2020 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Nửa đêm nghe tiết giao mùa
Tiếng chuông trừ tịch bên chùa lan xa
Thềm xuân thức giấc cỏ hoa
Chim ngàn cất giọng vỡ toà khói sương .
Ừ, thì thôi,
Khúc nhạc buồn
Trôi xa về nẻo hoàng hôm xưa rồi 
Xuân còn theo mãi dòng trôi
Giữa bờ sinh diệt, giữa đời thực hư
Mai đây tạnh khói sương mù
Tiếng reo lá thức bên bờ cỏ hoa
Giấc tàn mộng cũ phôi pha
Ngày lên gió lộng tình ca muôn trùng.

Long Xuyên, ngày 25/1/2020
Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.