Corona không phải là bia | Ai điếu

Posted: 30/01/2020 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

Corona không phải là bia

trong vũ trụ bên nầy
siêu vi khuẩn corona xôn xao
rừng người mang khẩu trang ngược xuôi
xuôi ngược khẩn trương chạy trốn cái chết
không chốn an lành
làm ơn bật đèn cảnh báo
bộ xương cách trí cầm lưỡi hái chận các ngả đường

trong vũ trụ song song bên kia
mặt trời đã bỏ đi
thế giới ù lì tăm tối
làm ơn bật đèn cảnh báo
bộ xương cách trí cầm lưỡi hái chờ đợi cuối các ngả đường

cái xấu cái ác cái hỗn mang đã thoát túi càn khôn
cái nầy có cái kia có
cái nầy còn cái kia còn
bảng đèn LED hoàng tráng vẫn linh hoạt sau lễ hội
corona không phải là bia
xin cho tôi ngủ lại giấc mơ dang dở.

 

Ai điếu

bay, bay, bay
như lá vàng khô
lời ai điếu đẩy đưa
ngọt mật
chết ngây ngất lũ ruồi
bye, bye, bye
theo mây trời lãng đãng
lời truy điệu ỡm ờ
khả kính
khá kinh
đời người ngổn ngang bầm dập
theo năm tháng
tựa loài đom đóm
đốt sáng trời khuya
một chốc bay vèo
tiếp theo và hết.

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.