Đám cưới Chuột | Khai bút năm con Chuột

Posted: 30/01/2020 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Đám cưới Chuột

Cũng kèn cũng lọng kém ai đâu?
Đám rước đông vui đủ sắc màu
Đằng trước oai phong con tuấn mã
Phía đuôi diễm lệ kiệu nàng dâu
Quan Mèo hống hách vênh vênh mặt
Dân Chuột lom khom cúi cúi đầu
Chồng quý vợ xinh đời mỹ mãn
Phúc lành đôi trẻ vạn ngày sau.

 

Khai bút năm con Chuột

Lợn đã bỏ đi, Chuột cống về
Dân nghèo tỉnh mộng chớ u mê!
Ngấm ngầm cắn phá tan bồ thóc
Cặm cụi moi đào sụp khối đê
Một lũ lòng tham giành đục khoét
Ngàn đời thói bẩn bị cười chê
Xóm làng cẩn thận hun mồi lửa
Đốt sạch cả bầy đỡ gớm ghê!

Giao thừa Canh Tý 2020

Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.