Hạnh phúc tìm đâu

Posted: 25/03/2020 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu

Hạnh phúc biết tìm đâu hỡi em?
Hồn anh là chiếc lá ưu phiền
Em hãy là một cơn gió thoảng
Lá sẽ reo vì gió lướt êm.

Hãy ghi sâu những giờ nồng mặn
Hãy quên mau đôi phút giận hờn
Đừng vướng mắc nụ buồn u tối:
Đôi môi sầu không rộ nét son.

Hạnh phúc biết tìm đâu hỡi em?
Nhìn tương lai trong quá khứ hiền:
Mối thân thương của ngày tháng cũ
Ước mơ thầm như thủa mới quen.

Hãy trao lòng, đừng giữ tim nhau:
Niềm tin là đường sắt nhiệm mầu
Dẫn con tàu xuyên tâm chở nặng
Những toa tình hẹn đến ga sau.

Hạnh phúc biết tìm đâu hỡi em?
Trong ta, dù sấm động ngoài hiên
Trong ta, khi thuyền từ đôi ngả
Xuôi một dòng sông, dẫu bóng đêm.

Trang Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.