Chiếc trâm cài áo của nàng kỹ nữ

Posted: 08/06/2020 in Khổng thị Thanh-Hương, Thơ, Yên Nhiên

Khổng thị Thanh-Hương
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác A Geisha brooch của tác giả.

Chiếc trâm cài màu đỏ nhỏ nhắn
Khép nép ẩn mình đợi chờ Nàng
Tóc nhung huyền, mặt hoa da phấn
Môi son tươi thắm nét đài trang

Lộng lẫy thanh y, đôi guốc gỗ
Thấp thoáng bên mành bóng kiều nương
Hẹn cùng ai đêm xuân ngày hạ
Cùng mê hoan say khúc nghê thường

Kỷ Vật không ngâm nga điệu hát
Không thì thầm tiếp khách lời yêu
Nhịp luân vũ diệu kỳ mê hoặc
Tô điểm Nàng thôi thỏa nguyện nhiều

A Geisha brooch

In the midst of her Lady’s vanity
stashed a tiny red Geisha brooch.
Stunning kimono and wooden geta clogs
invite wonderment.
Thick midnight coiffure
magnetizes white face and crimson lips.
She, the Brooch neither chants
the traditional dancing music,
nor chats with guests,
as Geishas in the land of the Rising Sun.
Adorning the Lady’s attire
is high point of her day.

Khổng thị Thanh-Hương
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.