Ra biển ngó người

Posted: 18/09/2020 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

sáng nay ra Biển nhìn thiên hạ
tha hồ giàu có khí đất trời
mấy tháng ra vô vùng chật chội
thở hít hanh khô rẻo đất nhà…

nay thoải mái trời cao biển cả
hít vô sâu lắng thở hơi dài
sẵn dịp ngó qua rồi liếc lại
thấy ai cũng hít thở giống nhau

mấy tháng rồi ngồi chỗ khá lâu
chưn cẳng đòi rong chơi đây đó
tay bắp thèm vung thiên vẫy thổ
giữa trời cao ngất biển rộng rinh

ra chốn đông vui mà an tịnh
mổi nóc gia riêng một mái lều
khoảng cách ly cách chén giữ đều
giữa thời mắc dịch rù mắc toi…

mấy ngày nay nắng nóng qua trời
con cháu hẹn nhau tìm gió Biển
với lại lâu rồi không…diện kiến
thầm nhớ nhau mong dịp gặp nhau

mới có một ngày cùng con cháu
ra Mission Bay ngó biển người…
mới có bài Thơ vừa mát rượi
giữa mùa tháng Chín gió nồm nam…

Trần Huy Sao
tháng 09/2020
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.