Thương quê mùa nước lũ

Posted: 28/10/2020 in Khổng Trung Linh, Thơ

Khổng Trung Linh

Chiều buồn trông về quê quán
Mưa triền miên bờ bãi xa
Tóc thưa khôn ngăn hạt nhỏ
Rừng thưa khôn cản gió mùa

Tháng Mười quạ mang điềm gở
Đất trời bủa lưới oan khiên
Người trôi theo sông biền biệt
Phù sa lấp lũy phủ miền

Nhìn trăng ước vầng thiên thạch
Dịch xê nửa góc tinh cầu
Mang sông trả về biển lớn
Ruộng đồng sớm trổ nương dâu

Chiều xuống trông về quê cũ
Mưa như thác đổ trong lòng
Dương gian dăm ngày ở trọ
Nước non nghìn dặm đau thương

Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.