Lạc

Posted: 06/11/2020 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến

Cuộn chiều bóng đổ về đêm
Mà bên đấy chẳng chịu têm nắng vào
Gió thì vòi vọi trên cao
Mây thì lững lững trôi vào phía tây.

Gió mùa chả ngả về đây
Mà se se lạnh mà gầy nhớ thương
Tơ trời ai thả mà vương
Vẩn vơ chi chuyện nõn nường người dưng.

Đã rằng chẳng nợ thì đừng
Mà sao cứ rộn lưng chừng phía tây
Nắng chiều chả chạm về đây
Mà hong sợi nhớ giăng dầy ngõ xưa.

Cạn chiều cạn cả bóng mưa
Hững hờ đấy cứ như vừa biết đây
Giao mùa lại gió lạc mây
Lại quên rải nắng bên này, đấy ơi.

Đặng Xuân Xuyến
Hà Nội, chiều 27.10.2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.